Projecten

Het team van studiebureau Lobelle realiseert infrastructuurwerken, verkavelingen, waterbouw- en landschapswerken, stedenbouwkundige studies en architectuur voor openbare besturen en privé-investeerders. Het gaat onder meer over de aanleg van fietspaden, het ontwerpen en inplanten van sporthallen en -terreinen, ondergrondse garages en stadspleinen, bedrijventerreinen,  het vernieuwen van dorpskernen, het inrichten van natuurterreinen, het versterken van waterwegen en dijken, het aanleggen van steigers, wegen- en rioleringswerken en het renoveren van historische gebouwen. 
Ons ingenieurs- advies en ontwerpbureau geeft een toekomstgerichte oplossing voor de uitdagingen van onze klant. Dat vereist een nauwe samenwerking met alle partners. Onze brede aanpak staat garant voor kwaliteit en geeft  een meerwaarde aan al onze projecten.