Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Waterbouw- en landschapswerken

Integraal waterbeheer is niet langer een loos begrip. De overheid doet grote inspanningen om onze omgeving te vrijwaren van ongecontroleerde overstromingen. Daarnaast is een inhaalbeweging op gang om de biodiversiteit, de structuurkenmerken en de kwaliteit van onze oppervlaktewateren te verbeteren. 

 

Studiebureau Lobelle werkt in opdracht van diverse overheidsinstanties mee aan het integraal waterbeheer. De verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren is een belangrijk uitgangspunt bij de rioleringswerken. Maar ook hermeandering van waterlopen, het oplossen van vismigratieknelpunten, natuurtechnische oeverinrichting en de aanleg van gecontroleerde overstromingsbekkens komen aan bod. Met aangepaste software worden buffervolumes en grondverzet door middel van terreinmodellen gegenereerd. 

 

Naast en vaak in combinatie met integraal waterbeheer maakt ook het aspect landschapszorg deel uit van de disciplines waar Studiebureau Lobelle graag mee uitpakt. Het herwaarderen van kleine landschapselementen, het op zoek gaan naar streektypische kenmerken en deze terug in kaart brengen, en vaak daaraan gekoppeld het uitbouwen van recreatieve infrastructuur resulteren stuk voor stuk in aantrekkelijke stukjes Vlaanderen met een ecologische inslag.

Projecten binnen deze materie

Jabbeke Bouwen aanlegsteiger Nieuwege brug
Waterbouw- en landschapswerken

Jabbeke Bouwen aanlegsteiger Nieuwege brug

Sint-Martens-Latem dorpskernherwaardering
Waterbouw- en landschapswerken

Sint-Martens-Latem dorpskernherwaardering

Vlamertinge Bufferbekken en renovatie Branderstraat en Zevekotestraat
Waterbouw- en landschapswerken

Vlamertinge Bufferbekken en renovatie Branderstraat en Zevekotestraat

Ingelmunster Vispaaiplaats op kanaal Roeselare Ooigem
Waterbouw- en landschapswerken

Ingelmunster Vispaaiplaats op kanaal Roeselare Ooigem

Andere materies

Infrastructuur en woonkernvernieuwingen
Infrastructuur en woonkernvernieuwingen
Aanleg bedrijventerreinen
Aanleg bedrijventerreinen
Mobiliteit
Mobiliteit
Markten en pleinen
Markten en pleinen
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Stedenbouwkundige studies
Stedenbouwkundige studies
Woonparken en landmeetkunde
Woonparken en landmeetkunde
Architectuur en speciale technieken
Architectuur en speciale technieken
Restauratie geklasseerde monumenten
Restauratie geklasseerde monumenten