Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Stedenbouwkundige studies

Van oudsher weerspiegelt de ruimtelijke ordening de samenlevingsvorm en de graad van ontwikkeling van een beschaving. Ruimtelijke ordening is één van de pijlers van de maatschappij. Ruimtelijke ordening organiseert het wonen, het zich verplaatsen, de bedrijvigheid en de open ruimte. Op deze vier pijlers zijn onze hedendaagse structuurplannen nog steeds geënt.

 

Ter uitvoering van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke structuurplannen worden ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. De ruimtelijke uitvoeringsplannen sturen op ontwikkelingen aan binnen een bepaalde perimeter, die al of niet leiden tot bestemmingswijzigingen ten opzichte van het huidig functioneren.

 

Net in dit werkdomein profileert Studiebureau Lobelle zich als beleidsondersteunende partner. De dagdagelijkse uitvoerende functie van de ontwerpafdeling garandeert een zekere realiteitszin bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen; dit evenwel zonder de ideologie te laten verwateren in welk licht de opdracht in het leven geroepen werd.

Projecten binnen deze materie

Ardooie Kruispuntoplossing
Stedenbouwkundige studies

Ardooie Kruispuntoplossing

Andere materies

Infrastructuur en woonkernvernieuwingen
Infrastructuur en woonkernvernieuwingen
Aanleg bedrijventerreinen
Aanleg bedrijventerreinen
Mobiliteit
Mobiliteit
Markten en pleinen
Markten en pleinen
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Waterbouw- en landschapswerken
Waterbouw- en landschapswerken
Woonparken en landmeetkunde
Woonparken en landmeetkunde
Architectuur en speciale technieken
Architectuur en speciale technieken
Restauratie geklasseerde monumenten
Restauratie geklasseerde monumenten