Studiebureau Lobelle

multidisciplinair studiebureau voor openbare en private werken - urbanisatie

nieuwe sinte annadreef 4 8200 Brugge (sint-andries) - 050 38 87 21

projecten Woonkernvernieuwingen

Infrastructuur-, riolerings- en collectorwerken

Waterbouwkundige werken


Verkavelingen

Architectuur

Landmeetkunde


Stedenbouwkundige studies

Natuurinrichtingswerken

Projecten - architectuur

Dexia : renovatie sporthal en bouw van annex te Kortemark

De renovatie van de sporthal te Kortemark omvat een lot ruwbouw & afwerking, een lot electriciteit & verlichting, een lot sanitair en en lot ventilatie & afwerking. Gekoppeld aan de werken is er ook een nieuwe omgevingsaanleg uitgevoerd, afgestemd op de sporthal en haar functionaliteit.

projecten_architectuur projecten_architectuur
projecten_architectuur projecten_architectuurprojecten_architectuur projecten_architectuurprojecten_architectuur sporthal
sporthal sporthal
sporthal sporthal

OCMW Brugge : Nieuwbouw rusthuis Fabiola te Brugge

rusthuis Fabiola

1. Beschrijving

Bouw van nieuwbouw rusthuis WZC FABIOLA met 113 bedden
Per verdieping diverse gemeenschappellijke voorzieningen (eet- en zitruimte, polyvalente zalen, keukenfaciliteiten, kapsalon, kine e.d. )

Omgeving: Tuinaanleg met maximale integratie van het bestaande waardevolle bomenbestand, rekening houdend met de eisen van de brandweer inzake de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Aanleg parkeerterrein, voorrijstrook en overdekte fietsenstalling. Bouw van ondergronds bufferbekken, tevens reservoir met bluswater.

Start van de werken: begin 2009
Voorziene duur van de werken: 2 jaar.

2. Bouwheer

OCMW Brugge

-> Enkele plannen : plan 1 | plan 2

Dexia : Bouwen van een drielaags ondergronds parkeercomplex te Middelkerke

1. Beschrijving

Op vandaag is het marktplein van Middelkerke quasi volledig als parkeerruimte ingericht. Deze immense vlakte van 1 hectare midden in het stedelijk gebied heeft evenwel veel meer potentieel. Het Gemeentebestuur van Middelkerke ziet hier de kans op een hedendaags evenementenplein uit te bouwen. Rond het plein situeren zich de centrumfuncties bibliotheek, zwembad, cultureel centrum en twee basisscholen. Een nieuwe aanleg zal bovendien de komst van nieuwe handels- en horecazaken stimuleren.

Om aan de parkeerproblematiek een adequate oplossing te bieden, worden de mogelijkheden van de ondegrond uitgeput. De bodemgesteldheid en de grondwatertafel vereisen een slibwand tot op een diepte van een twintigtal meter om risico’s tijdens de uitvoering te minimaliseren. De grote bouwdiepte en de eraan verbonden kost zijn pas “rendabel” als er twee tot drie ondergrondse verdiepingen gebouwd worden. Er is geopteerd voor een drielaags complex, gebouwd als combinatie rotatieparking - garageboxen. De rotatieparking vervangt de huidige bovengrondse capaciteit. De garageboxen worden op de private markt verkocht.

Het complex wordt gebouwd via de “Stross-methode”, zodat de bovenbouw en de ondergrondse werken gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.

Drie trappenhuizen rijzen uit de ondergrond op en kaderen het evenementenplein. Een eigentijdse architectuur garandeert de beeldkwaliteit van het plein, temeer omdat luifelconstructies op maat van de ruimte in dezelfde vormentaal geconcipieerd zijn. De luifels maken onder meer een gedeeltelijk overdekte markt mogelijk. Fijn detail : de architectuur is zo uitgekiend dat er natuurlijk daglicht binnenvalt tot op verdieping -3.

2. Planning
De aanbesteding is voorzien voor begin 2009.

3. Opdrachtgever
Dexia – Gemeentebestuur Middelkerke

middelkerke middelkerkemiddelkerke

-> Bekijk enkele plannen: plan1 | plan2 | plan3